Tyv tog mi­ne ting ’’

Suzan­ne Bjer­re­huus be­stjå­let un­der ind­køb­s­tur i H& M

BT - - NYHEDER - Laurids Bak Lyck la­ly@ bt. dk Suzan­ne Bjer­re­huus mi­ste­de bå­de pen­ge, kort og te­le­fon. Fo­to: Claus Bech

LOM­ME­TYV

Un­der en ind­køb­s­tur i man­dags på Strø­get i Kø­ben­havn blev Suzan­ne Bjer­re­huus be­stjå­let og mi­ste­de bå­de pen­ge, kort og te­le­fon.

» Hold kæft, et ar­bej­de, si­ger jeg ba­re! «

Det er en stres­set og fru­stre­ret Suzan­ne Bjer­re­huus, BT fan­ger, mens for­fat­te­ren kæm­per med at få styr på sin nye iPho­ne. En el­lers ro­lig shop­ping­tur blev plud­se­lig me­re dra­ma­tisk, end Suzan­ne Bjer­re­huus hav­de fo­re­stil- let sig, for midt i H& M blev hun be­stjå­let af en lom­me­tyv.

» Jeg be­ta­ler no­get i her­re­af­de­lin­gen, og så går jeg ind i bør­ne­af­de­lin­gen. Du ved – en bed­ste­mor i bør­ne­tøjs­af­de­lin­gen – så jeg er helt fortabt og lig­ger og ro­der rundt for at fin­de de rig­ti­ge stør­rel­ser. Og det er dér, at en el­ler an­den har ly­net min ta­ske op og stjå­let mi­ne ting. Mens jeg sta­dig hav­de den på skul­de­ren, « si­ger Suzan­ne Bjer­re­huus og fort­sæt­ter:

» Jeg har in­tet mær­ket! «

Rin­ge­de til As­ger

Kort ef­ter op­da­ger Bjer­re­huus, at hen­des mo­bil­te­le­fon, pen­ge og kort er væk.

» Så tog jeg ned til de sø­de folk i Sy­nop­tik, som jeg har la- vet nog­le reklamer for, og lån­te en te­le­fon dér, så jeg kun­ne rin­ge til As­ger ( Aamund, Suzan­ne Bjer­re­huus’ mand, red.), « for­tæl­ler hun.

Red­det af sin hus­bond, der og­så spær­re­de hen­des kort, kun­ne Bjer­re­huus få sig en ny mo­bil­te­le­fon.

Da­gen i går gik med at få styr på al­le de ting, der er væk. Kre­dit­kort, kø­re­kort, bus­kort og sy­ge­sik­rings­be­vis og me­get me­re skal er­stat­tes.

» Men jeg kan ik­ke en­gang gå ned og be­ta­le for mit kø­re­kort. El­ler be­ta­le As­ger de pen­ge til­ba­ge, han lån­te mig til te­le­fo­nen, « si­ger Bjer­re­huus.

» Man fø­ler sig som en skild­pad­de, der er ble­vet vendt om på skjol­det! «

Suzan­ne Bjer­re­huus

ONS­DAG 6. MAJ 2015

En el­ler an­den har ly­net min ta­ske op og stjå­let mi­ne ting. Jeg har in­tet mær­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.