TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

Me­d­ar­bej­de­re i 14 Al­di- su­per­mar­ke­der i Tys­kland fandt man­dag 386 ki­lo ko­kain i kas­ser med ba­na­ner fra Co­lom­bia. En tals­mand fra po­li­ti­et for­tæl­ler, at det er den stør­ste en­kelt­stå­en­de ko­ka­in­fangst i lan­det no­gen­sin­de. De 386 ki­lo ko­kain an­slås at ha­ve en sam­let vær­di på 112 mio. kr. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.