USA

BT - - NYHEDER -

I 49 år tro­e­de Zel­la Ja­ck­son Pri­ce, at hen­des dat­ter var død ved føds­len. Men dat­te­ren le­ve­de i bed­ste vel­gå­en­de, og for­le­den blev mor og dat­ter for­e­net. Det be­ret­ter NBC News. Det er uvist, hvor­for sy­geple­jer­sker­ne tre ti­mer eft er føds­len gav Zel­la Ja­ck­son Pri­ce be­sked om, at dat­te­ren var død. Mo­de­ren vil nu ha­ve en ad­vo­kat til at un­der­sø­ge sa­gen. » Jeg er i chok. Jeg ved ik­ke, om vi kan fi nde ud af, hvad der er sket. Kun ti­den kan he­le sår­et, « si­ger Zel­la Ja­ck­son Pri­ce til NBC News. Dat­te­ren blev - eft er hun fejl­ag­tigt var er­klæ­ret død - bortadop­te­ret. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.