GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

Græker­ne kæm­per li­ge nu en des­pe­rat kamp for at få ad­gang til et livs­nød­ven­digt lån. Det vil dog først bli­ve fri­gi­vet, når Græken­land har frem­lagt en li­ste med om­fat­ten­de re­for­mer. IMF har på for­hånd af­vist, at græker­ne kan få ud­sat det lå­ne­af­drag på om­kring 5,6 mia. kr., som Græken­land har lo­vet at be­ta­le om præ­cis en uge.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.