IRAN

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge et iransk me­die tru­er en iransk virk­som­hed nu med at sæl­ge det Mær­sk- skib, der har væ­ret til­ba­ge­holdt i Hor­muz- stræ­det si­den sid­ste uge. Det er Ha­mid- Reza Ja­ha­ni­an fra det fi rma, som Mær­sk har en strid med, som skul­le ha­ve svo­ret, at han ag­ter at sæl­ge det til­ba­ge­hold­te skib, med­min­dre Mær­sk be­ta­ler de 10 mil­li­o­ner dol­lar, som hans virk­som­hed me­ner at ha­ve til go­de hos det dan­ske fi rma. BNB

La­bour- le­der Ed Mi­li­band stil­ler op til en sel­fie to da­ge før val­get i Stor­bri­tan­ni­en. Ved se­ne­ste valg fik La­bour 40 pct. af man­da­ter­ne, til trods for at par­ti­et kun fik 27 pct. af stem­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.