CAR

BT - - NYHEDER -

Al­le bør­ne­sol­da­ter og børn, der li­ge nu er i til­knyt­tet de be­væb­ne­de grup­per i Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik, CAR, kan se frem til at bli­ve fri­gi­vet i den nær­me­ste frem­tid. Iføl­ge Unicef dre­jer det sig om 6.000 til 10.000 børn. Det er børn, som grup­per­ne blandt an­det bru­ger som sol­da­ter, kok­ke, bud­brin­ge­re og til seksu­el­le for­mål. I 2014 lyk­ke­des det og­så Unicef at få fri­gi­vet 2.800 børn i CAR. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.