Han­di­cap­pet dreng

BT - - KULTUR -

Ved si­den af mig un­der Ta­ke Thats kon­cert i Glas­gow i sid­ste uge sad 11- åri­ge Co­dy, der har downs syn­drom. Han el­sker Ta­ke That. Især Gary Bar­low, som han er ble­vet klip­pet li­ge­som. In­den kon­cer­ten fik Co­dy sit livs op­le­vel­se. Nog­le uger in­den kon­cer­ten i Glas­gow lag­de Co­dys mor en vi­deo på Fa­ce­book, ’ Co­dy loves Ta­ke That’, med klip af en glad dreng, der hver mor­gen in­den sko­le ser Ta­ke That­kon­cert, sid­der i bi­len og syn­ger og dan­ser til Ta­ke That- san­ge. Med vi­deo­en fulg­te en bøn om, at Gary Bar­low vil­le vin­ke til Co­dy un­der kon­cer­ten den­ne af­ten i Glas­gow.

Gary Bar­low, Mark Owen og Howard Do­nald så vi­deo­en, og re­sten er hi­sto­rie, som man si­ger.

Co­dy blev sam­men med sin mor in­vi­te­ret ba­ck­s­ta­ge for at mø­de de tre mænd, der i dag ud­gør Ta­ke That. De sig­ne­re­de hans T- shirt og gav ham en bed­re sid­de­plads til af­te­nens kon­cert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.