Fi k sit livs op­le­vel­se

BT - - KULTUR -

Ta­ke That- fan­fe­be­ren har Co­dy fra sin mor, der var fan som te­e­na­ger, og si­den har smit­tet søn­ni­ke. Og hen­des kær­lig­hed til de tre til­ba­ge­væ­ren­de That­te­re er ik­ke ble­vet min­dre, eft er de gav Co­dy sit livs op­le­vel­se, der blev stør­re og stør­re som aft enen skred frem. In­den kon­cer­ten gik i gang, kom grup­pens ma­na- ger for­bi med en mu­lepo­se prop­pet med mer­chan­di­se til Co­dy og mor.

Da kon­cer­ten er i gang, ly­ser Co­dys mors øj­ne af lyk­ke. Det her er og­så hen­des livs op­le­vel­se.

» Har du no­gen­sin­de set no­get lig­nen­de?, « spør­ger hun mig, mens en even­tyr­lig, far­ve­rig ver­den fol­der sig ud for øj­ne­ne af os.

Og det må jeg in­drøm­me, at jeg al­drig har.

Co­dy er ik­ke til at sky­de igen­nem, da Gary Bar­low i sid­ste num­mer læn­ge står og pe­ger og nik­ker til ham. Det øje­blik er me­re værd end mu­lepo­sen med sig­ne­re­de T- shir­ts, tur­népro­gram og en blin­ken­de pla­stik- mi­kro­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.