Ca­na­da er VMs bed­ste hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DREAM TEAM Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Eft er tre kam­pe er der in­gen tvivl: Ca­na­da er VMs bed­ste hold.

Den tid, hvor man un­der et VM kun­ne mø­de ca­na­di­ske NHL- ve­te­ra­ner på en nat­klub, hvor de for­søg­te at glem­me sor­gen over et Stan­ley Cup- ne­der­lag, er for­bi.

Ca­na­di­er­ne i Prag er un­ge, sult­ne, hård­t­ar­bej­den­de og su­pe­ram­bi­tiø­se. Som den sven­ske ba­ck fra Arizo­na Coy­o­tes, Oli­ver Ek­man- Lars­son, si­ger: » Det er et Dream Team. « Li­ge­så ram­men­de ka­rak­te­ri­se­rer Nas­hvil­le­ba­ck­en Mat­ti­as Ek­holm ca­na­di­er­ne:

» Ser man på holdop­stil­lin­gen, så er det et All Star­hold. «

Hold­kap­ta­j­nen Sid­ney Cros­by, Pitts­burgh Pen- gu­ins, er drøm­me­le­de­ren på et hold med 15 spil­le­re, der er født eft er 1990. Dem har Dan­mark kun ni af, in­klu­si­ve Oli­ver Bjor­k­strand.

To af dem er blot 19 år og yn­gre end Oli­ver Bjor­k­strand. Det er forwar­den Nat­han Ma­ckin­non, Col­ora­do Ava­lan­che, og ba­ck­en Aa­ron Ek­blad, Fl­o­ri­da Pant­hers, som beg­ge er snup­pet først i draft en.

Ca­na­da mø­der i aft en Tre Kro­nor i O2 Are­na i Prag i en kamp om pul­jens før­ste­plads. Eft er 6- 3- sej­ren over Tjek­ki­et har ca­na­di­er­ne en sco­re på 22- 4 og har im­po­ne­ret med si­ne fi re hy­peroff en­si­ve kæ­der.

Ta­ber Tre Kro­nor, ry­ger de til Ostra­va i kvart­fi na­len, hvor de for­ment­lig skal mø­de Rusland el­ler Fin­land, og det lig­ner et skræks­ce­na­rie for sven­sker­ne.

Tjek­ki­et skal un­der al­le om­stæn­dig­he­der spil­ler kvart­fi na­le i Prag, hvis de går vi­de­re fra pulj­en.

Sid­ney Cros­by ( midt) er drøm­me­le­de­ren for det un­ge, su­pe­ram­bi­tiø­se ca­na­di­ske mand­skab. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.