Bruun får hjælp af jern­la­dy ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HJÆL­PEN­DE HÅND Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk Mette Vestergaard

Når Klavs Bruun Jør­gen­sen til som­mer over­ta­ger tøj­ler­ne for det dan­ske kvin­delands­hold, får han en hjæl­pen­de hånd af den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne Mette Vestergaard.

DHF med­del­er, at 39- åri­ge Vestergaard får en rol­le som Mette Vestergaard ( tv.) i ak­tion for lands­hol­det, som hun nu skal væ­re Team Ma­na­ger for. Fo­to: Ernst van Nor­de

Jeg er jo en rig­tig hånd­bold­nørd, der ser man­ge små de­tal­jer, som og­så kan hjæl­pe spil­ler­ne men­talt og ska­be no­get ro

Team Ma­na­ger. Hun får an­sva­ret for en ræk­ke prak­ti­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske op­ga­ver. Hun bli­ver des­u­den så­kaldt res­sour­ce­per­son for spil­ler­ne.

» Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det og gø­re brug af min sto­re er­fa­ring i den nye rol­le. Jeg er jo en rig­tig hånd­bold­nørd, der ser man­ge små de­tal­jer, som og­så kan hjæl­pe spil­ler­ne men­talt og ska­be no­get ro, « si­ger Mette Vestergaard i en pres­se­med­del­el­se fra DHF.

Klavs Bruun Jør­gen­sen er glad for at by­de den tid­li­ge­re ’ jern­hår­de la­dy’ vel­kom­men i lands­hol­dets frem­ti­di­ge le­der­grup­pe.

» Mette har jo selv væ­ret en del af spor­ten på det plan i man­ge år, så hun ken­der ru­ti­ner­ne og har et godt ind­blik i den rol­le, hun skal ud­fyl­de. Bå­de or­ga­ni­sa­to­risk og hånd­bold­fag­ligt er hun rig­tigt stærk, li­ge som hun som men­ne­ske er fair og til at sto­le på og der­med kan bi­dra­ge med me­get uden for ba­nen, « si­ger han.

Mette Vestergaard score­de 519 mål i 181 land­skam­pe for Dan­mark i pe­ri­o­den 19952005, og hun var med til at vin­de OL i 2000 og i 2004.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.