1,42

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Persepolis har fan­ta­stisk op­bak­ning hjem­me på Aza­di Sta­di­um i Te­he­ran, hvor ut­ro­li­ge 100.000 til­sku­e­re så hol­det be­sej­re Al Nas­sr i den sid­ste AFC Cham­pions Le­ague- hjem­me­kamp. Ira­ner­ne skal ha­ve mindst li­ge så man­ge po­int som net­op Al Nas­sr for at kva­li­fi ce­re sig til slut­spil­let, men der er og­så fi ne chan­cer for sejr i eft er­mid­dag mod et de­mo­ti­ve­ret Bu­ny­od­kor- mand­skab, som hver­ken har sco­ret el­ler få­et po­int i de sid­ste fi re kam­pe i grup­pen. I en fan­ta­stisk kulis­se lig­ner det gan­ske kom­forta­bel hjem­me­sejr til de iran­ske vær­ter.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.