3,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get spe­ci­el kamp fra grup­pe F, hvor beg­ge hold når de­res pri­mæ­re mål for kam­pen med en sejr på ét mål til Gam­ba Osa­ka. Vær­ter­ne skal nem­lig vin­de for at gå vi­de­re til 1/ 8- fi - na­len, mens Seong­nam er vi­de­re - men for at be­va­re før­ste­plad­sen i pulj­en, så skal man und­gå at ta­be med me­re end ét mål, da så Gam­ba Osa­ka vil over­ha­le dem i det spil. Med an­dre ord vil Seong­nam ik­ke an­gri­be no­get vi­de­re, hvis de er bag­ud med et en­kelt mål, li­ge­som Gam­ba næp­pe sat­ser på at vin­de pulj­en med den ri­si­ko, der vil væ­re for at ry­ge ud.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.