Di­e­sel­bi­ler svi­ner me­get me­re, end bi­li­ster tror

BT - - NYHEDER -

Nye di­e­sel­bi­ler bli­ver kaldt bå­de øko­no­mi­ske og mil­jø­rig­ti­ge, men par­ti­kel­fi ltre­ne står oft e af, hvis du mest kø­rer kor­te tu­re i by­tra­fi k – og det gør de fl este. Det ram­mer dig på pen­ge­pun­gen og ko­ster men­ne­ske­liv pga. foru­re­ning. Kon­tant te­ster, om syns­hal­len fan­ger de­fek­te fi ltre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.