Dansk po­li­tik er gå­et helt i stå

BT - - NYHEDER -

Thor­ning har travlt med at luk­ke hul­ler og fl an­ker, spart­le fu­ger og stop­pe dryp­pen­de vand­ha­ner, før det kan gå løs med udskri­vel­sen af val­get, som al­le ba­re ven­ter på. Ik­ke en dag uden et nyt ud­spil – ger­ne kal­det ’ pak­ke’ – som trom­pe­te­res ud med man­ge fan­fa­rer og svulsti­ge er­klæ­rin­ger, men som li­ge så stil­le fal­der til jor­den igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.