På re­ge­rin­gen

BT - - NYHEDER -

for, om re­ge­ring ik­ke be­hand­ler om­rå­det på be­tryg­gen­de vis. At den væl­ger at gi­ve an­dre skyl­den vi­ser, at den kry­ber uden om an­sva­ret, « si­ger Ven­stres retsord­fø­rer Kar­sten Lauritzen, der og­så hæft er sig ved, at ter­ror- om­rå­det har væ­ret præ­get af skift en­de justits­mi­ni­stre og PET­che­fer i re­ge­rin­gens le­ve­tid.

EL: Der går valg­kamp i kri­tik­ken

En­heds­li­stens retsord­fø­rer vil dog ik­ke rej­se kri­tik af re­ge­rin­gen eft er re­de­gø­rel­sen: » For­ven­ter de bor­ger­li­ge, at Hel­le Thor­ning skul­le gå ned og tæl­le an­tal­let af be­tjen­te ved sy­na­go­gen, in­den hun ud­tal­te sig. Jeg sy­nes, de fejl, der er sket, er me­get kri­tisab­le, men jeg kan ik­ke se, at man kan klan­dre re­ge­rin­gen, at der er kom­met for­ker­te in­for­ma­tio­ner fra po­li­ti­et.

Jeg sy­nes, der nu går lov­lig me­get valg­kamp i den med det her spil om at pla­ce­re an­svar hos re­ge­rin­gen.

Men hvis PETs chef Jens Mad­sen har talt us­andt, hvad kan re­ge­rin­gen så gø­re?

» Nu ved vi ik­ke, om han har talt for­kert. Man kan un­dre sig over, hvor­for ju­stits­mi­ni­ste­ren ik­ke er me­re klar? Man kan få den tan­ke, at det var en be­lej­lig syn­de­buk, « si­ger Kar­sten Lauritzen. kaak/ tnl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.