Her er de ni kri­ti­ske punk­ter

BT - - NYHEDER -

Der gik fi re ti­mer fra ter­r­or­an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den, før po­li­ti­et send­te be­skyt­tel­se ud til den jø­di­ske sy­na­go­ge i in­dre by. PETs le­del­se for­tal­te el­lers re­ge­rin­gens sik­ker­heds­ud­valg, at sy­na­go­gen blev be­skyt­tet straks eft er før­ste an­greb mod Kr­udt­tøn­den. Po­li­ti­et har ik­ke det rig­ti­ge ‘ kon­cept’ til at ta­ge høj­de for en ter­r­o­rist som Omar El- Hus­se­in. Po­li­ti­et mang­ler det rig­ti­ge ud­sty r, og be­tjen­te­ne skal ha­ve me­re skud­træ­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.