’’

BT - - NYHEDER -

Det vi­ser, at Ven­stre ke­rer sig me­re om de men­ne­sker, der har en bo­lig, end dem, der ik­ke har. Det er den re­ne ka­pi­ta­lis­me

Bo­lig­mi­ni­ster Car­sten Han­sen ( S) om for­sla­get om frie pri­ser på an­dels­bo­li­ger

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.