In­gen tog i him­mel­fart­s­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

Hvis man skal kryd­se Fyn i da­ge­ne om­kring Kri­sti him­mel­fart­s­dag, så er der for­sin­kel­ser i ven­te. Ba­nedan­mark byg­ger en ny sta­tion i Lan­ge­skov og ud­skif­ter sporskif­ter mel­lem Fre­de­ri­cia og Oden­se, så der­for stop­per DSB tog­tra­fik­ken mel­lem 14. og 17. maj. I ste­det skal pas­sa­ge­rer­ne med tog­bus­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.