’’

BT - - NYHEDER - René Mat­t­hi­as­sen, Må­løv, selv­stæn­dig kon­su­lent

Per­son­ligt har jeg al­drig kon­tan­ter på mig, men jeg sy­nes, det er for­kert, at bu­tik­ker­ne ik­ke er for­plig­tet til at ta­ge imod kon­tan­ter, for man­ge af de gam­le har ik­ke de an­dre mu­lig­he­der, og vil fo­re­træk­ke kon­tan­ter. Det sam­me gæl­der de helt un­ge, der ik­ke har kort selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.