’’

BT - - NYHEDER - In­ger Li­se Ro­h­de, Nør­re­bro, Kø­ben­havn, efterlønner

Det er en dår­lig idé, sær­ligt for den æld­ste del af be­folk­nin­gen. Man­ge er ik­ke dus med kort og pc’er, og jeg ken­der man­ge i min al­ders­grup­pe, der er ut­ryg­ge ved elek­tro­nik og ik­ke sy­nes, at de kan sty­re de­res øko­no­mi or­dent­ligt. El­ler er angst for at bli­ve bed­ra­get, når de skal bru­ge kort og op­ly­se num­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.