’’

BT - - NYHEDER - Louise Bach, Val­by, pæ­da­gog

Det vil­le væ­re mær­ke­ligt at af­skaf­fe kon­tan­ter i bu­tik­ker. Hvis folk har be­hov for at hand­le med kon­tan­ter, så sy­nes jeg da, at de skal ha­ve lov til det. Så selv­om jeg selv bru­ger kort, så kan jeg godt for­stå, hvis folk sy­nes, det er pro­ble­ma­tisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.