Chok i nord­jysk vil­lakvar­ter

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

BRUDT IDYL

Be­bo­er­ne i det vil­lakvar­ter i Ska­gen, hvor en min­dre­årig pi­ge i det me­ste af 2014 blev seksu­elt misbrugt af sin mor og sted­far, er dybt ryste­de over de de­tal­jer, der er kom­met frem i ankla­ge­skrif­tet.

Den 53- åri­ge mor og den 52- åri­ge sted­far er til­talt for fle­re seksu­el­le over­greb mod pi­gen. Hun var ni år gam­mel, da over­gre­be­ne fandt sted.

Par­ret er des­u­den til­talt for an­dre grove blu­fær­dig­heds­kræn­kel­ser mod pi­gen, li­ge­som de iføl­ge et til­lægs­ankla­ge­skrift har for­an­le­di­get, at fle­re ui­den­ti­fi­ce­re­de mænd og­så skal ha­ve vold­ta­get pi­gen i hjem­met på den stil­le vil­la­vej.

Ankla­ge­skrif­tet cho­ke­re­de de be­bo­e­re, som BT tal­te med i går.

» Det er uhyg­ge­ligt at tæn­ke på. Han ( sted­fa­de­ren, red.) er en helt al­min­de­lig mand, der har bo­et her i om­rå­det i man­ge år. Vi har al­tid hilst på hin­an­den, når vi har mød­tes, og han vir­ke­de flink og rar, « for­tæl­ler en af na­bo­er­ne.

Fle­re be­bo­e­re i vil­lakvar­te­ret si­ger til BT, at man­den bo­e­de ale­ne i hu­set ind­til for få år si­den, hvor kvin­den og hen­des dat­ter flyt­te­de ind.

Vir­ke­de vel­fun­ge­ren­de

Par­ret vir­ke­de udadtil som en vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie. Men fa­mi­liei­dyl­len kra­ke­le­re­de i ef­ter­å­ret, da po­li­ti­et først an­holdt mo­de­ren og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.