Po­li­ti: Kampag­ne skub­ber mo­tor­vejs­bi­li­ster til høj­re

BT - - NYHEDER -

Det har haft po­si­tiv virk­ning på dan­ske mo­tor­vejs­bi­li­sters ad­færd, at po­li­ti­et og Vej­di­rek­to­ra­tet fra 27. april til 3. maj sat­te fo­kus på at få bi­li­ster­ne til at hol­de til høj­re.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jørn Paku­la An­d­re­sen, Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Færds­els­cen­ter, der gør sta­tus ef­ter kampag­nen, hvor man fan­ge­de 174 tra­fik­syn­de­re.

» Det er me­get sjove­re, hvis man kan til­ste­de­kom­me en ad­færds­æn­dring blandt bi­li­ster­ne, og når jeg ta­ler med lan­dets færds­els­le­de­re, så ly­der det fak­tisk som om, at man kan kon­sta­te­re en hvis æn­dring, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Ud af de i alt 174 for­se­el­ser på mo­tor­vej­en dæk­ker 57 af dem over bi­li­ster, der ik­ke pla­ce­re­de sig rig­tigt på kø­re­ba­nen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.