’’

BT - - NYHEDER -

Han er en helt al­min­de­lig mand, der har bo­et her i om­rå­det i man­ge år. Vi har al­tid hilst på hin­an­den, når vi har mød­tes

Na­bo til se­xankla­get sted­far

» Jeg har kendt man­den i fle­re år - der var ik­ke no­get ondt i ham. Så det kom­mer ær­lig talt me­get bag på mig. Jeg tror må­ske, han er kom­met i skidt sel­skab, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.