BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

Selv om han fle­re gan­ge hav­de haft stær­ke smer­ter i hjer­te­re­gio­nen, så slog den nu 67- åri­ge sku­e­spil­ler Ole The­strup det hen. Ind­til det sid­ste an­fald kom, som var så vold­somt, at han en­de­lig fik ta­get sig sam­men og kom til læ­gen.

Det var i novem­ber sid­ste år, at Ole The­strup var på vej til et pres­sear­ran­ge­ment om Tam Tam i Glas­sa­len i Tivoli. Han hav­de net­op par­ke­ret sin nye bil i Tiet­gens­ga­de og var på vej hen til Tivoli. Så kom smer­ten. Igen. Og me­get stær­ke­re end no­gen­sin­de før.

» Jeg har i de sid­ste 10- 12 år haft cir­ka tre- fi­re- fem små hjer­te­kram­per, hvor man får kraf­ti­ge smer­ter li­ge her, si­ger han og læg­ger sin hånd be­skyt­ten­de på hjer­tet. Det er krop­pens for­svars­me­ka­nis­me på, at nu skal hjer­tet ha­ve fred, « for­tæl­ler den fol­kekæ­re sku­e­spil­ler til BT i for­bin­del­se med pres­se­mø­det på årets revy i Tivoli, Tam Tam i Glas­sa­len.

Lyt­te­de du slet ik­ke til ad­var­sels­sig­na­ler­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.