Øden

BT - - NYHEDER - Ole The­strup

he­le vej­en rundt om sku­e­spil­le­rens hjer­te.

Mas­ser af kræf­ter

» Men det he­le tog kun fem da­ge, fra jeg kom ind, til jeg kom hjem. Og der har in­gen kom­pli­ka­tio­ner væ­ret af no­gen art. Li­ge­som mi­ne tal, le­ver-, ny­re- og ko­leste­rol­tal, og­så er go­de. Jeg har det for­nemt. Og har man­ge fle­re kræf­ter, end jeg har haft i man­ge år, « ly­der det fra en me­get glad Ole The­strup, der er ak­tu­el fra den 28. maj i Ti­vo­lis som­mer­revy sam­men med blandt an­det Bo­dil Jør­gen­sen, Dit­te Gråbøl, Le­ne Maria Christensen og Szhir­ley.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.