Char­me­ren­de norsk ung­doms­ro­man­ce

BT - - KULTUR -

FILM

Kys mig, for fan­den’ RO­MAN­TISK KOMEDIE ***** *

’ Kys mig, for fan­den’ er en sjæl­dent ve­l­o­p­lagt og ve­lud­ført ung­doms­fi lm med glimt i øjet og no­get på hjer­te. 17- åri­ge Ta­le drøm­mer om at bli­ve sku­e­spil­ler, men må nø­jes med lo­kal­revy­en. Men så duk­ker den for­d­ruk­ne, men dyg­ti­ge, sku­e­spil­ler Lars op i by­en, på fl ugt fra be­røm­mel­se og et mis­lyk­ket æg­te­skab, og Ta­le be­slut­ter at over­ta­le ham til at in­stru­e­re dem i et an­der­le­des kom­plekst styk­ke mo­der­ne dra­ma­tik.

Lars si­ger mod­vil­ligt ja – mod at Ta­les mod­spil­ler skal væ­re den lo­ka­le fod­bold­bøl­le Ve­gard, som Ta­le ik­ke kan ud­stå. Hvad der så sker, er næ­sten til at gæt­te, men det gør ik­ke spor. Hvert se­kund af ’ Kys mig, for fan­den’ er ren fi lm­ny­del­se, der skift evis får en til at gri­ne højt og må­ske li­ge­frem kni­be en lil­le tå­re. En en­kel og dog kom­pleks hi­sto­rie om kunst og kær­lig­hed, med præ­cis den lil­le skæv­hed, der hæ­ver den over fl er­tal­let af ung­doms­fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.