Emi­lie Fran­ca­ti, ten­nis, 17 år

BT - - SPORTEN -

TA­LER MAN OM

dansk ten­nis, dre­jer alt sig om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Men frem­ti­den kan og­så by­de på an­det dansk islæt i in­ter­na­tio­nal top­ten­nis. I ja­nu­ar nå­e­de 17- åri­ge Emi­lie Fra­sca­ti frem til se­mi­fi na­len i Grand Slam- tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open for ju­ni­o­rer, og for ny­lig var hun med lands­hol­det til Fed Cup i Mon­te­ne­gro sam­men med net­op Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Den 183 cen­ti­me­ter hø­je pi­ge har et er­klæ­ret mål om en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re med del­ta­gel­ser i Grand Slam- tur­ne­rin­ger for se­ni­o­rer. » Det er en af de spil­le­re, som vi sat­ser rig­tig me­get på og har et tæt sam­ar­bej­de med. Hun er en af vo­res sats­nings­spil­le­re, som vi vil ar­bej­de på at få så højt op som over­ho­ve­det mu­ligt på ju­ni­o­r­ver­dens­rang­li­sten og der­eft er på se­ni­o­r­ver­dens­rang­li­sten, « si­ger land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.