Mads Pe­der­sen, cy­kel­ryt­ter, 19 år

BT - - SPORTEN -

MADS PE­DER­SEN FRA

Team Cult Ener­gy er en frem­ti­dens mand. I 2013 vandt han ju­ni­o­r­ud­ga­ven af klas­si­ske­ren Pa­ris- Rou­baix og sam­me år - som ba­re 17- årig - vandt han VM- sølv i linje­løb. Nu kø­rer han Pro Con­ti­nen­tal- løb for Cult og drøm­mer om i frem­ti­den at veks­le ju­ni­o­r­sej­ren i Pa­ris- Rou­baix til tri­um­fer på for­års­klas­si­ker­nes se­ni­o­r­si­de. » Jeg tror, at mi­ne fa­vo­rit­løb er klas­si­ker­ne. Jeg kan vir­ke­lig godt li­de løb som Pa­ris- Rou­baix og Flan­dern. Bro­stenslø­be­ne er mi­ne fa­vo­rit­ter at kø­re. Du skal væ­re stær­ke­st bå­de hvad an­går sty rke og men­talt. Og du skal sta­dig hånd­te­re cyk­len per­fekt he­le ti­den, sag­de Mads Pe­der­sen tid­li­ge­re på for­å­ret i et in­ter­view til pez­cycling­news, som ud­pe­ge­de ham som et af cy­kel­spor­tens sto­re ta­len­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.