Bedst når vi er p

De dan­ske is­ho­ck­ey- lø­ver le­ve­re­de glim­ren­de præstaion mod Rusland

BT - - SPORTEN -

VM

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 2- 0, 1- 1, 2- 1) Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

På til­sku­er­plad­ser­ne sad Pa­tri­ck Bjor­k­strands lil­le­bror, Oli­ver, som duk­ke­de op i hal­len ti mi­nut­ter in­den kam­pen og VM- de­bu­te­rer på fre­dag mod USA.

Sur rus­sisk træ­ner

» Jeg er stolt af vo­res kamp. Ba­re ær­ger­ligt at vi ik­ke li­ge kan hol­de dem til sidst, « si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

» At pres­se et af ver­dens bed­ste hold, ind­til der er tre mi­nut­ter igen. Det er stærkt. Hvem hav­de tro­et det. Vi le­ve­re­de en mand­fol­ke­præ­sta­tion og har lagt kam­pen mod Hvi­derusland bag os. Nu får vi en hvi­le­dag, og så er der tre kam­pe igen. Vi har ta­get et stort skridt i dag. «

Mor­ten Gre­en re­du­ce­re­de midt i an­den pe­ri­o­de til 1- 2 med sit land­skamp­mål nr. 49 i land­skamp nr. 275.

» Vi kan væ­re til­fred­se. Jeg ærg­rer mig kun over, at vi ik­ke fi k lov at gå he­le vej­en og ta­ge må­l­man­den ud. «

Den an­den mål­skyt­te var Thomas Spel­ling, Søn­derjy­ske- spil­le­ren, som score­de hat­tri­ck i den sid­ste DMkamp mod Es­b­jerg. Med et ka­non­skud til 2- 3 i po­wer­play midt i tred­je pe­ri­o­de tænd­te han håb.

» En af de­res spil­le­re dæk­ke­de ud­sy­net for må­l­man­den, og jeg så et hul ved gri­be­hand­sken, « for­kla­rer han kar­ri­e­rens fl ot­te­ste land­skamp­mål.

Ki­rill Starkov er født i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen og ta­ler rus­sisk, men brug­te det nu ik­ke.

» Jeg tal­te nu ik­ke med no­gen af dem. Hvor­for skul­le jeg det. Vi ar­bej­de­de sten­hårdt og tog et kæm­pe­skridt i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger en glad Ki­rill Starkov.

Jan­ne Karls­son har ka­ran­tæ­ne­ram­te Jesper B. Jensen og Mat­hi­as Bau Han­sen til­ba­ge mod USA. Og Oli­ver Bjor­k­strand får VM- de­but.

Om små­ska­de­de Da­ni­el Nielsen og Mor­ten Poul­sen er klar, vil ti­den vi­se. Det er op til læ­ger­ne.

Og hvad sag­de den rus­si­ske ch­eft ræ­ner Oleg Zna­rok så? Ik­ke ret me­get. Han vir­ke­de no­get mut.

» Jeg er ik­ke til­freds med vo­res hold. Men tre po­int er tre po­int, « lød det.

TORS­DAG 7. MAJ 2015

Må­l­mand Se­ba­sti­an Da­hm blok­ke­rer puck­en for­an Ruslands Ser­gei Shirokov.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.