DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

ENG­LAND LEAUGE ONE PLAY­OFF, KLOK­KEN 20: 45 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Næp­pe har kon­fet­tien lagt sig over Stam­ford Brid­ge og de sid­ste ju­bel­brøl lydt fra Chel­seas man­ge blåklæd­te fans i Lon­dons ga­der, før det er på ti­de at kig­ge frem mod fa­vo­rit­ter­ne til næ­ste sæ­sons ti­tel i Pre­mi­er Le­ague.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så lig­ner det end­nu et mester­skab til José Mourin­ho og kom­pag­ni. Så­le­des gi­ver et nyt Chel­sea- guld od­ds 2,40 hos Dan­ske Spil ( og cir­ka det sam­me hos de en­gel­ske book­ma­ke­re) med Man­che­ster Uni­ted som førsteud­for­drer i od­ds om­kring 4,00.

» Vi me­ner, at Mourin­ho og Chel­sea skal væ­re fa­vo­rit­ter til at gen­vin­de tit­len. Mourin­ho er emi­nent til at få det bed­ste ud af Chel­sea- spil­ler­ne, og ryg­ter­ne om Ga­reth Ba­les mu­li­ge skift e til London- klub­ben gør, at Chel­sea er vo­res guld­fa­vo­rit­ter, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.