1,80

BT - - SPORTEN -

Play­off - kam­pe­nes før­ste kamp i Le­ague One er nær­mest hi­sto­risk må­l­fat­ti­ge med he­le 80 pro­cent af kam­pe­ne med mak­si­malt to mål si­den årtu­sind­skift et. Den­ne kamp kun­ne snildt lig­ne end­nu en i ræk­ken. Sh­ef­fi eld Uni­teds sid­ste fi re kam­pe in­den play­off end­te al­le med mak­si­malt to mål, mens Swindon kom­mer med fri­ske ben eft er at ha­ve la­det stam­spil­ler­ne hvil­ke i de se­ne­ste kam­pe, da man al­li­ge­vel var sik­re på fj er­de­plad­sen. Den til­sva­ren­de kamp i li­ga­en end­te 2- 0, og mon ik­ke og­så vi får en må­l­fat­tig kamp igen i aft en.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.