3,20

BT - - SPORTEN -

Et af ver­dens stør­ste lo­ka­l­op­gør lø­bet af stab­len i af­ten, når Ri­ver Pla­te og Bo­ca Ju­ni­o­rs tør­ner sam­men i et rent Bu­enos Ai­res- der­by. Den­ne gang er der ta­le om den før­ste af to slut­spilskam­pe fra den sy­da­me­ri­kan­ske Cham­pions Le­ague, Co­pa Li­berta­do­res, og det er svært at se an­det end en ek­stremt åben aff ære. Hol­de­ne har mødt hin­an­den 34 gan­ge si­den 1999 og delt i porten he­le 13 af gan­ge­ne, li­ge­som det end­te 0- 0 i før­ste kamp, da hol­de­ne mød­tes i Co­pa Su­da­me­ri­ca­na for et halvt år si­den. Me­get fi n vær­di i, at op­gø­ret i nat en­der uden en vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.