Mud­der

BT - - NYHEDER -

Ny kampag­ne sat i sø­en af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne in­den valg­kamp. Den­ne gang med et per­son­ligt fron­ta­lan­greb på Ven­stre- par­ti­boss Lars Løk­kes bi­lags­hi­sto­rik. Val­get bli­ver en us­køn om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.