70 år eft er An­den Ver­denskrig – ka­pi­tu­la­tion, men ik­ke fred

BT - - DEBAT -

8. maj 1945 var An­den Ver­denskrig i Eu­ro­pa en­de­lig slut. Men mens de sid­ste na­zi­sol­da­ter for­søg­te at und­gå de­res skæb­ne, og de al­li­e­re­de trop­per mar­che­re­de i tri­umft og gen­nem be­fri­e­de by­er og for­be­red­te ind­fø­rel­sen af et de­mo­kra­tisk Eu­ro­pa, in­va­de­re­de Sov­jet ero­bre­de om­rå­der. Sej­ren over det tred­je ri­ge kom der­med og­så til at mar­ke­re den før­ste dag i en ny hi­sto­risk kon­fron­ta­tion, nem­lig den kol­de krig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.