PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JØR­GEN BON­NI­CH­SEN Trus­sels­vur­de­rin­gen tog ik­ke høj­de for si­tu­a­tio­nen i Eu­ro­pa. Man pla­ce­re­de syv mand ved Kr­udt­tøn­den, og det er et skri­gen­de mis­for­hold ift . ri­si­ko­en. De­par­te­men­tet i Justits­mi­ni­ste­ri­et, som er de re­el­le le­de­re af PET, sav­ner jeg en eva­lu­e­ring af. PETs trus­sels­vur­de­ring af Kr­udt­tøn­den for­kla­rer, hvor­for re­sten gik, som det gik. Sik­ker­heds­ni­veau­et var ut­ro­lig lavt, to på en ska­la til fem. Man må kun­ne si­ge sig selv, med den ud­vik­ling vi hav­de set i Eu­ro­pa, at det og­så kun­ne ske her. Man skal age­re hur­ti­ge­re, og PET skal age­re som en eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste – alt­så så man er for­an be­gi­ven­he­der­ne. Der må væ­re et el­ler an­det galt i PETs struk­tur, så det er ble­vet for van­ske­ligt for le­de­re på la­ve­re ni­veau at age­re på egen hånd.

Ope­ra­tiv chef for Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste fra 1997 til 2006

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.