Ren pro­vo­ka­tion

BT - - DEBAT -

Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet har in­vi­te­ret den hol­land­ske is­lam- kri­ti­ker Ge­ert Wil­ders til at ta­le på fol­ke­mø­det på Born­holm i ju­ni, hvor fol­ke­sty­ret er til de­bat. ’ Vi sy­nes, Ge­ert Wil­ders er en vig­tig stem­me i de­bat­ten om yt­rings­fri­he­den,’ ud­ta­ler for­man­den, præ­sten Ka­tri­ne Win­kel Holm. Uden dog at næv­ne, at han har et for­bud mod Kor­a­nen på sit po­li­ti­ske pro­gram!

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.