An­dels­fi dus

BT - - DEBAT -

Det er en sam­funds­sy­ge, at bo­li­ger ik­ke blot er til at bo i, men og­så er et spe­ku­la­tions­ob­jekt. Og det vil fø­re til end­nu me­re ghet­to­dan­nel­se, hvis jæv­ne ind­kom­ster ude­luk­kes fra at bo cen­tralt i sto­re dan­ske by­er. VK- for­sla­get er so­ci­alt skævt. Man kan fryg­te, at det er en for­lø­ber for for­slag om fri­gi­vel­se af hus­lej­en i le­je­bo­li­ger – en tan­ke som jævn­ligt har sy­det i VK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.