BT- che­fre­dak­tør går til chef­post hos TV3 Sport

BT - - NYHEDER -

JOBS­KIF­TE

Flem­m­ing Fjeld­gaard for­la­der BT til for­del for en stil­ling som ka­nal- og di­gi­tal­chef hos TV3 Sport.

Det blev der­med kun til be­sked­ne syv må­ne­der som che­fre­dak­tør for Flem­m­ing Fjeld­gaard, der kom til BT i ok­to­ber fra en stil­ling som sportsredaktør på Ber­ling­s­ke.

» Jeg er ked af at mi­ste ham som che­fre­dak­tør og loy­al kol­le­ga, men har respekt for, at han ef­ter næ­sten ti år på BT og Ber­ling­s­ke har lyst til at prø­ve kræf­ter med en an­den bran­che, « si­ger BTs an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen i en pres­se­med­del­el­se.

Han ind­le­der nu ar­bej­det med at fin­de en af­lø­ser for Flem­m­ing Fjeld­gaard. BNB

Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Flem­m­ing Fjeld­gaard med an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.