’’

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

Man skal kun­ne ba­de og le­ge ved Vest­ky­sten uden at fryg­te spid­se jer­n­pig­ge fra gam­le bun­kers

Mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S) vil fjer­ne end­nu fle­re af de man­ge be­ton­bun­ke­re og be­ton fra den

ty­ske be­sæt­tel­se af Dan­mark 1940- 45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.