For hård straf for has­h­kør­sel

BT - - NYHEDER -

Har man rø­get en jo­int, er der spor af hash i blo­det i man­ge da­ge. Der­for er det for hårdt, når man promp­te fra­ta­ger bi­li­ster kø­re­kor­tet, hvis de bli­ver snup­pet med blot den mind­ste smu­le af stof­fet i blo­det. Det me­ner et snæ­vert fler­tal i Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg, be­stå­en­de af al­le par­ti­er på nær re­ge­rings­par­ti­er­ne og Dansk Fol­ke­par­ti. Der­for skal re­ge­rin­gen un­der­sø­ge pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.