Fly ramt af lyn

BT - - NYHEDER -

Et fly fra Norwe­gi­an med 143 pas­sa­ge­rer blev lidt over halv ni i af­tes ramt af et lyn i dansk luftrum.

Lyn­nedsla­get ske­te iføl­ge Norwe­gi­ans in­for­ma­tions­chef Da­ni­el Kir­chhoff umid­del­bart ef­ter ta­ke- off fra Kø­ben­havns Luft­havn, og det er det, der kal­des ’ com­pa­ny po­li­cy’, at hvis et fly ram­mes, så skal det lan­de igen.

» Fly­et blev ramt af et lyn umid­del­bart ef­ter af­gang fra Ka­strup, og da sik­ker- he­den er i høj­sæ­det hos os, be­slut­te­de vi, at de skul­le ven­de om og lan­de, så fly­et kun­ne bli­ve tjek­ket, « si­ger Da­ni­el Kir­chhoff til BT.

Sik­ker­heds­lan­ding

Der­ef­ter fo­re­tog pas­sa­ger­fly­et en så­kaldt ’ sik­ker­heds­lan­ding’ i Kø­ben­havns Luft­havn.

De 143 pas­sa­ge­rer for­lod det lyn- ram­te fly og kun­ne et par ti­mer se­ne­re let­te med et nyt fly med kurs mod den op­rin­de­li­ge desti­na­tion, Bar­ce­lo­na i Spa­ni­en. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.