Børns Vil­kår kræ­ver

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

TIL­TAG

I går af­tes rul­le­de end­nu et af­snit af TV2s po­pu­læ­re do­ku­men­tar­se­rie ’ På rø­ven i Naks­kov’ over

dan­sker­nes tv- skær­me. Her kun­ne se­er­ne op­le­ve, hvor­dan 17- åri­ge Ni­co­lai gen­nem det sid­ste år af sin sko­le­tid blev ud­sat for grov mob­ning og al­vor­li­ge trus­ler. Ni­co­lai Andersen er dog langt­fra den ene­ste, der har op­le­vet at stå ale­ne med et mob­be­pro­blem. Fak­tisk er børn i Dan­mark me­get dår­ligt be­skyt­te­de mod mob­ning, for­tæl­ler Ras­mus Kjel­da­hl, der er di­rek­tør hos Børns Vil­kår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.