’’

BT - - KULTUR - Om sin far Povl Sa­broe, Den Gyl­den­blon­de Om Poul Nyrup eft er et kon­tro­ver­si­elt po­rtrætin­ter­view

Hans selvfrem­stil­ling var end­nu me­re gro­tesk som han stod blandt si­ne ’ par­ti­kam­me­ra­ter’, end den hav­de væ­ret på tv- skær­men, hvor der ik­ke er plads til at ud­fol­de sig som men­ne­ske. Det var dér på Ama­ger, jeg indså, at men­ne­sket Nyrup for­blev et bil­le­de. Nem­lig det mær­ke­ligt ui­gen­nem­træn­ge­li­ge bil­le­de, han øn­ske­de at væ­re: Det re­ne moral­ske men­ne­ske. Et så­dant bil­le­de er dømt til at fal­de ned

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.