’’

BT - - KULTUR - Om We­e­ken­da­vi­sens an­mel­der Lars Buk­da­hl

Nu skal man jo ik­ke si­ge no­get om folks ud­se­en­de, men der er nog­le men­ne­sker, hvor ba­re man ser dem, li­ge­som med Wil­ders, at man får sgu’ så­dan en dår­lig smag i mun­den

På P3 om den hol­land­ske fi lm­mand Ge­ert Wil­ders.

( Snart ak­tu­el på det så­kald­te Fol­ke­mø­det på

Born­holm)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.