BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Hu­sker du - kvin­der­nes stem­mer’

Til­ba­ge­blik DR2 sen­der i øje­blik­ket en stri­be af ’ Hu­sker du’ pro­gram­mer­ne, hvor de sæt­ter fo­kus på sær­li­ge em­ner fra 70’ er­ne. Jeg er med på en kig­ger og en her­lig tur ned ad me­mory la­ne fra min te­e­na­ge­tid, hvor man kun fi k løft ede øjen­bryn, hvis man ik­ke var top­løs på stran­den.

DR2 SØN­DAG 19.10 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

CL- se­mi­fi na­ler

Sport De fl este sto­re liga­er har eft er­hån­den fun­det me­stre­ne, men i Cham­pions Le­ague spid­ser det til. Tirs­dag og ons­dag spil­les re­tur­kam­pe­ne i se­mi­fi na­ler­ne og den før­ste kamp er Bay­erns uto­pi­ske for­søg på at ven­de 0- 3 mod Bar­ce­lo­na med Lio­nel Mes­si i ab­so­lut ver­dens­klas­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.