Stjer­ner uden tøj ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Mil­le Di­ne­sen, vær­tin­de

mig Ide­en om at ind­sam­le tøj i ste­det for cool cash til­ta­ler

IND­SAM­LING

Mil­le ( Ri­ta) Di­ne­sen lover at væ­re fuldt på­klædt, når hun lør­dag af­ten står i spid­sen for TV2s kæm­pe­s­how ’ Smid tø­jet Dan­mark’.

He­le ugen har kend­te og ukend­te dan­ske­re smidt tø­jet og do­ne­ret klun­set til Rø­de Kors. Det er Dan­marks stør­ste tøjind­sam­ling no­gen­sin­de. Og di­rek­te fra sce­nen i Fal­ko­ner­sa­len i Kø­ben­havn vil Mil­le Di­ne­sen og en stri­be kend­te kunst­ne­re si­ge tak for tø­jet.

Blandt de op­træ­den­de er Jo­na­tan Spang, Ma­rie Key, De Nat­ter­ga­le, An­dreas Bo, Ras­mus Walt­her og Sti­ne Bram­sen. Og det bli­ver før­ste gang, at Mil­le Di­ne­sen, som hver man­dag kan op­le­ves i ho­ved­rol­len i tv- se­ri­en ’ Ri­ta’ på TV2, skal væ­re vært på et tv- pro­gram. Og hun er glad for, at det net­op er ’ Smid tø­jet Dan­mark’, der bli­ver hen­des de­but.

» ’ Smid tø­jet Dan­mark’ er en god idé. Det er en an­der­le­des må­de at støt­te Rø­de Kors’ hjæl­pe­ar­bej­de på, og ide­en om at ind­sam­le tøj i ste­det for cool cash til­ta­ler mig, « si­ger Mil­le Di­ne­sen, der og­så selv har do­ne­ret.

» Hjem­me hos mig selv gør jeg, hvad jeg kan. Pul­pen ( op­sam­let frugt­kød, red.) fra min ju­i­cer kom­mer i kom­po­sten i min ha­ve, ma­keup og cre­me­pro­duk­ter er for stør­ste­delen bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­ter, og mit af­lag­te tøj ry­ger til min lo­ka­le Rø­de Kors- bu­tik. Og jeg glæ­der mig til at væ­re en del af ind­sam­lin­gen, « si­ger Mil­le Di­ne­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.