Dj pri­ser

BT - - TV- GUIDE -

El­lie Jo­kar er vært, når dø­re­ne går op til årets brag af en pris­ud­de­ling, hvor cre­men fra den dan­ske klubs­ce­ne kom­mer og un­der­hol­der. Der skal ud­de­les et hav af pri­ser til nat­tens hel­te, her­i­blandt Årets Dan­ske Ar­tist, Årets Dan­ske De­eJay og Årets Dan­ske Al­bum. På sce­nen spil­ler blandt an­det Kong­sted, Djä­mes Braun, L. I. G. A, Sven­strup & Ven­del­boe, He­de­gaard, Emil Sta­bil, An­na David og man­ge fle­re. Så vær klar til at gi­ve den maks. gas til to­ner­ne af årets dj- hits.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.