Alt for me­get hus

BT - - TV- GUIDE -

Det er ik­ke al­tid li­ge let at sæl­ge sit hus. I den lil­le nord­fyn­s­ke by Egen­se, lidt uden­for Ot­terup, har Bir­t­he Brøns bo­et i 42 år. Det char­me­ren­de, men gam­mel­dags hus, hun bor i, har dan­net ram­men om et godt fa­mi­li­e­liv. Men for tre år si­den sat­te Bir­t­he og hen­des mand hu­set til salg - det var ble­vet for svært at hol­de. Si­den har Bir­t­he mi­stet sin mand, men hu­set har hun sta­dig - og der er rig­tig langt imel­lem de mu­li­ge kø­be­re. Der­for har hun og fa­mi­li­en bedt de­sig­ner, An- ders Fa­ar­borg og ejen­doms­mæg­ler Jesper Nielsen om hjælp - og de får så ri­ge­ligt at se til. DR1 MAN­DAG 20,00 ’ I HUS TIL HAL­SEN III’

I den lil­le nord­fyn­s­ke by Egen­se, lidt uden­for Ot­terup, har Bir­t­he Brøns bo­et i 42 år.

Fo­to: Kar­sten Ha­ge­lund/ DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.