Di­rek­te cy­kel­ræs

BT - - TV- GUIDE - Nairo Qu­in­ta­na vandt Giro d I’ta­lia 2014 Fo­to: Pol­fo­to/ TV2

Den uden­dørs sport­s­sæ­son er for al­vor gå­et i gang. Og lør­dag ef­ter­mid­dag sen­der TV2 di­rek­te fra Ita­li­en. Her er det tid til årets før­ste sto­re eta­pe­løb - det al­tid dra­ma­ti­ske Giro d’Ita­lia. Cy­kel­lø­bet bli­ver skudt i gang i San­re­mo med en 17,6 ki­lo­me­ter lang hold­tids­kør­sel fra San Loren­zo Al Ma­re til San­re­mo.

Her vil vi kun­ne se de før­ste in­di­ka­tio­ner på hol­de­nes form in­den de næ­ste ugers stra­bad­ser gen­nem Ita­li­en. Én af sid­ste års helt sto­re stjer­ner Nairo Qu­in­ta­na med­vir­ker igen.

TV2 LØR­DAG 15.50 ’ CY­KEL­LØB - GIRO D’ITA­LIA’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.